Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar18.601318.6758
Euro19.523819.6020
Hava Durumu
Saat
7166 Sayılı Kanunla İşverenlere Sağlanan Ücret Desteği
7166 Sayılı Kanunla İşverenlere Sağlanan Ücret Desteği


Özet

7103 prim teşvikinden yararlanan işverenler, bu prim teşvikine ilave olarak işe alındıkları ay dâhil çalıştırdıkları sigortalıların üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar kadar ücret desteğinden yararlanabileceklerdir.

Kapsam

22 Şubat 2018 tarihli ve 30694 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 7103 prim teşviki ile ilgili geçici 19 uncu maddesine son fıkrasından önce gelmek üzere 7166 sayılı Kanunun 8 inci maddesi ile eklenen bir fıkra ile işverenlere 7103 prim teşvikine ilave olarak ücret desteği sağlanması öngörülmektedir.

7103 prim teşvikine ilave olarak getirilen 7166 ücret desteğinden yararlanabilmek için sigortalıların:

  1. 1/2/2019 ila 30/4/2019 tarihleri arasında işe alınmış olması,
  2. 5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında çalıştırılması,
  3. 2018 yılı Ocak ila Aralık ayları/döneminde APHB ve MPHB ile 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında uzun vadeli sigorta kollarından en az sigortalı bildirimi yapılan aydaki/dönemdeki sigortalı sayısına ilave olarak işe alınması,
  4. İş sözleşmesinin işveren tarafından haklı nedenlerle feshedilmesi hariç olmak üzere, işe alındıkları tarihten itibaren 9 aylık sürede iş sözleşmesi feshedilmeksizin çalıştırılması,

Şartlarının gerçekleşmesi halinde;

7103 prim desteğine ilaveten, işe alındıkları ay dâhil üç aylık süre için prim ödeme gün sayılarının 67,36 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmak üzere işverene ücret desteği olarak ayrıca sağlanacaktır.

Bu fıkra kapsamında işverene sağlanan ücret desteği işverene nakit olarak ödenmeyecek olup, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarına mahsup edilecektir.

7166 sayılı Kanunla getirilen yeni ücret desteğinden 1/2/2019-30/4/2019 tarihleri arasında işe alınan ve 9 ay süreyle de istihdam edilen/edilecek, SGK’ya bildirimi de yapılmış olan sigortalılar için yararlanılabileceğinden, uygulamanın usul ve esasları önümüzdeki günlerde SGK tarafından çıkarılacak Genelge ile netleşecektir.

  
746 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın